Uuendatud reljeefikaart katab nüüd kogu Eestit

Orgude kujunemine liivases pinnases (Piusa jõgi).

FOTO: Maa-amet

Maa-amet uuendas oma geoportaalis detailset maapinna reljeefikaarti, mis katab nüüd kogu Eestit.

«Eestimaal ringi liikudes võib tunduda, et elame tasasel maal, kuid reljeefikaardilt on selgelt näha, et meil leidub palju huvitavaid pinnavorme,» ütles maa-ameti peadirektori esimene asetäitja peadirektori ülesannetes Raivo Vallner.

«Tänu sellele, et kaart on detailne ja huvitava värvivalikuga, annab see meie maastikest ja erinevate vormide kujunemisest väga hea ülevaate,» lisas ta.

Reljeefikaardi abil on loodusteadlastel võimalik selgelt eristada erineva tekkega pinnavorme. Ajaloolastel on võimalik paremini mõista, kuidas pinnavormid on mõjutanud inimtegevust ja vastupidi, kust on kulgenud vanad rannajooned ja kust võiks leida vanu asulakohti.

Samuti saab näha teede kulgemise seaduspärasusi ning võrrelda erinevatel pinnasetüüpidel kujunenud jõeorge.

Kaardilt näeb ka asju, mida inimesed ise looduses viibides palja silmaga ei näe, näiteks eristuvad väga selgelt vanad maa-alused kaevandused Ida-Virumaal.

Reljeefikaart on heaks abimaterjaliks geograafiaõpetajatele näiteks viimase jäätumisega seotud pinnavormide tekke selgitamisel (voorte, ooside, mõhnastike kujunemine).

Kaart pakub huvi ka kodukandiuurijatele ja matkajatele - näiteks orienteerujad leiavad sellelt huvitava reljeefiga piirkondi, kus orienteerumiskaarte joonistada ja võistlusi läbi viia.

Reljeefikaardi aluseks on aastatel 2008-2011 aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise käigus kogutud andmed. Andmete töötlemisel ja kaardi koostamisel tegid põhitöö maa-ameti fotogramm-meetria osakonna töötajad Tanel Riips ja Anti Gruno.

Geoportaal asub aadressil http://geoportaal.maaamet.ee/. Maa-ameti kodulehe aadress on http://www.maaamet.ee/.

Tagasi üles