Lõhejõed on taas läbitavad

Kalapääs Loobu jõel

FOTO: Keskkonnateabe keskus

Keskkonnateabe Keskus lõpetas tööd Kasari, Pirita, Loobu, Mustoja ja Kunda jõe ökoloogilise seisundi parandamiseks ning nüüd on need taas kaladele läbitavad.

Projekti käigus parandati vooluveekogude ökoloogilist seisundit ning tööde tulemus aitab vältida nende seisundi edasist halvenemist, samuti paraneb rannikumere ökoloogiline seisund. Projekt aitab kaasa kalapopulatsioonide, sealhulgas nii rannikumeres kui ka siseveekogudel elunevate siirdekalade kaitsele.

Töid teostati Pirita jõe Nehatu, Loo ja Paritõkke paisul, Loobu jõe Loobu paisul, Mustoja jõe Vihula alumisel paisul ja Kunda jõe Estonian Cell paisul.

Lisaks parandati olukorda Kasari jõe Laastre paisul, mis kuulub karpkalalaste elupaigaks olevate veekogude hulka.

Tööd läksid maksma ligi 2 miljonit eurot, projekti rahastati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.
Projekteerimis-ehitustöid viis läbi avatud riigihanke võitnud konsortsium Insenerehituse AS ja Terrat AS.

Euroopa Liidu nõudmiste kohaselt tuleb tagada lõhe, jõeforelli, meriforelli ning harjuse kudemis- ja elupaigana kinnitatud veekogule või selle lõigule ehitatud paisul kalade läbipääs üles- ja allavoolu 2013. aasta 1. jaanuariks.

Tagasi üles