L, 30.09.2023

Meeldetuletus majaomanikele: katuseräästad peavad ohutud olema

Brita-Maria Alas
, Eesti uudiste päevatoimetaja
Facebook
Comments
Lumine katus. Foto on illustratiivne.
Lumine katus. Foto on illustratiivne. Foto: Liis Treimann / Postimees

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) tuletab hooneomanikele meelde, et katustele kogunev raske lumi võib kujutada endast ohtu nii katuste all liiklejaile kui ka varale, näiteks autodele.

Oht suureneb ameti teatel eriti sulailmadega, mil lumi ja jää hakkavad katustelt alla libisema. Võimaliku ohu puhul tuleb piirata inimeste ligipääsu räästaalusele alale ning puhastada kohe nii katus kui ka räästad.

TTJA ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Kati Tamtiku sõnul ohustab liigne lumekoormus eriti teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste osasid (varjualused, varikatused, karniisid), lameda katusega või väikese katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad, spordirajatised, angaarid, estakaadid) ning vanemaid amortiseerunud ehitisi.

«Lisaks tuleb vältida lume ja jää kogunemist katuse räästarennidesse ning sadevee äravoolutorudesse ja -lehtritesse, kuna see võib kahjustada sadeveesüsteeme ning takistada katuselt lumesulamise vee ärajuhtimist,» selgitas ta.

Lumekoormuse hindamisel tuleb silmas pidada, et seisnud ning märgunud lume kaal on tunduvalt suurem värske lumekihi kaalust, märgib TTJA. «Arvestama peab ka hoonete projekteerimisel ette nähtud võimalikke lisakoormusi. Üleliigne lumi tuleb katustelt eemaldada ja paralleelselt jälgida, et see ei tekita ajutist lisakoormust (nt ajal, mil enne lume alla viskamist kogutakse lumi kokku ühte katuse serva),» selgitati teates. 

Nõuded ning soovitused lume ja jää eemaldamisel katuselt

  • katusel liikudes tuleb kasutada turvavarustust ning end kindlalt konstruktsiooni külge kinnitada;
  • kui hoone omanikul puudub nõuetekohane turvavarustus ja muud tööohutuse tagamiseks vajalikud vahendid, siis tellida katuse lumekoristustööd sellele spetsialiseerunud ettevõttelt;
  • katusele minnes arvestada ilmastikutingimustega, sest jää, tugev lumesadu ja tuul võivad alla kukkumise riski oluliselt suurendada;
  • lund ei tohi visata hoone kõrgemalt osalt madalamale osale, kuna nii võib tekkida liigne koormus hoone madalamale osale ning põhjustada selle varingut;
  • kui lund visatakse inimeste ja sõidukite liikumistsooni, tuleb eelnevalt piirata inimeste ligipääs sellesse tsooni;
  • ohutuks liikumiseks on soovitav paigaldada katusele katusesillad ja -redelid;
  • lume ja jää katuselt varisemise takistamiseks paigaldada katusele lumetõke;
  • lume ja jää sulatamisel vältida keemilisi aineid ja tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada katusekatet või sadeveesüsteeme, samuti vältida jää lõhkumisel teravaid esemeid, mis võivad katusekatet vigastada;
  • lume ja jää mehaanilisel eemaldamisel kasutada õigeid vahendeid, et vältida külmaga rabedaks muutunud katuse või selle katte lõhkumist.

TTJA paneb ka südamele, et katuseräästad peavad olema ohutud igal ajahetkel – majaomaniku kohustus on jälgida lumeperioodil katusele kogunevat lume ja jää seisukorda.

Amet tuletab meelde, et kohustuste eiramine on rahaliselt karistatav. Varalise kahju tekkimisel vastutab omanik tsiviilkorras, teisele inimesele tervisekahjustuse põhjustamisel võib järgneda omaniku vastutus karistusseadustiku alusel.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles