Saaremaal avastati uusi merepõhjas elutsevaid liike

Väinameri.

FOTO: Henn Soodla / Pärnu Postimees

Rahvusvahelise projekti raames tehtud uuringute tulemusel avastati Väinameres Saaremaa lõunarannikult ja Küdema lahest kokku kümmekond selle piirkonna jaoks uut merepõhjataimestiku liiki. Lisaks leiti mitu uut linnukolooniat.

TÜ Eesti mereinstituudi vanemteadur Georg Martin tõi kõige haruldasema avastusena välja Väinamere piirkonnas leitud sileda mändvetika, mida Läänemeres leidub veel vaid väikesel alal Rootsi rannikul, kirjutab Oma Saar.

Linnu-uurija Andres Kalamees ütles, et ornitoloogid töötasid projekti käigus mitme suve jooksul läbi kõik Lõuna-Saaremaa laiud ning avastasid mitmeid olulisi linnukolooniaid, millest siiani midagi ei teatud.

Rahvusvahelise LIFE-Nature projektis «Merekaitsealad Läänemere idaosas» tehtud Natura merealade loodusväärtuste inventuuri käigus õnnestus teadlastel suhteliselt täpselt kaardistada küllaltki suured merealad, kusjuures mõnigi paik, nagu Vilsandist läände jäävad madalad, käidi läbi esimest korda.

Georg Martini sõnul on kõik uuritud Saaremaa merealad omamoodi huvitavad ning samas ka täiesti erinevad. Terves Läänemeres ei ole teist nii madalat ja pehmepõhjalist mereala nagu Väinameri, kus valgus ulatub kõikjal põhjani ning igal pool võib areneda elustik ja taimestik.

Väinameres on ka mõningaid selliseid liike, mida mujal Läänemeres ei leidu. Kassari lahes elutsev kinnitumata punavetika kooslus on aga haruldane suisa terves maailmas.

Tagasi üles