Merebioloogid uurivad madalikke
Vaata ERR.ee videot!

Matsalu laht.

FOTO: Eger Ninn

Eesti merebioloogid hakkasid uurima avamere madalike elustikku ja hindama nende loodusväärtust.

Esialgsed tulemused kinnitavad, et Eesti majandusvööndis asuvad madalikud on väga liigirikkad, Lõplikud tulemused annavad keskkonnaministeeriumile teadusliku aluse, kas tulevikus lubada või keelata teatud liiki majandustegevust Eesti majandusvööndis, vahendas ERR Uudised «Aktuaalset kaamerat».

Kui Eesti rannikumerd on uuritud ja kaardistatud umbes ühe kolmandiku ulatuses, siis majandusvöönd ja avamere põhi on teadlaste jaoks veel avastamata maa, Tartu Ülikooli mereinstituut tegi keskkonnainvesteeringute keskuse rahalisel toel nädalase ekspeditsiooni Saaremaa läänerannikust ligi poolesaja kilomeetri kaugusele, kogutud proovide esimesed tulemused on tänaseks selgunud.

«Tuleb välja, et avamere madalikud on üllatavalt liigirikkad, on väga erinevaid taimestiku ja loomastiku liike madalamates osades ja üsna suurtel aladel levivad loodusdirektiivi karide elupaigad, mis on rahvusvahelise tähtsusega, looduskaitselise tähtsusega merealad,» rääkis Tartu Ülikooli mereinstituudi teadur Kristjan Herkül.

Juhul kui teadusuuringud kinnitavad kaitset väärivate objektide olemasolu ja loodusväärtust, teevad teadlased ettepanku avamere kaitseala moodustamiseks, praegu veel analüüsitakse merepõhjast võetud proove ja kõik avastatud liigid pannakse täpselt kirja.

Tagasi üles