Metsas tohib lõket teha vaid selleks ettevalmistatud platsil

Kaetud lõkkekoht.

FOTO: RMK

Erametsakeskus tuletab kõigile loodusesõpradele meelde, et telkida ja lõket teha tohib kohtades, mille metsaomanik on selleks ette valmistanud ja tähistanud või tema loal.


Tule leviku takistamiseks puhastatakse lõkkekoha ja grillimise koha vahetu ümbrus vähemalt 0,5 meetri ulatuses kuivanud taimestikust, oksadest ning muust põlevmaterjalist vältimaks selle süttimist lahtisest leegist, kõrgest temperatuurist ja sädemetest.

Parim paik metsas puhkamiseks ja vajadusel lõkke tegemiseks ning grillimiseks on selleks ettevalmistatud laagri- ja lõkkeplatsidel, ütles Metsaseltsi kommunikatsioonijuht Regina Hansen.

Tule tegemisel ja grillimisel tuleb jälgida tuule suunda ja tugevust, et sädemed ei langeks hoonele, metsale, kuivanud taimestikule, turbapinnasele või muule põlevmaterjalile. Tuld võib teha vaid juhul, kui tuule kiirus jääb alla 5,4 m/s; 1-meetrise läbimõõduga lõkkeplats peab asuma vähemalt 15 meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja tuleohtlikul ajal vähemalt 20 meetri kaugusel metsast.

Lõkkekohas ja grillimisel peab olema vähemalt üks tule kustutamiseks mõeldud tulekustutusvahend, soovitatavalt vähemalt kahekilone tulekustuti.
 

Tagasi üles