Hirved teevad riigimetsas laastamistööd

Hirved.

FOTO: Toivo Lepik

Hirvede arvukuse tõus annab teravalt tunda ka riigimetsas, kus metsakultuuridele tekitatud kahjustused on kasvanud.

RMK Saaremaa metskonna metsaülem Marko Trave ütles Saarte Häälele, et hirvekahjustuste osakaal riigimetsas on suurenenud ja varem eriti noorendikel silma torganud põdrakahjustuste arv on vähenenud.

Suurte karjadena liikuvad hirved hakkasid esile tõusma juba mitu aastat tagasi ning nende arvukus on tänaseks plahvatuslikult kasvanud.

Rahas mõõdetuna ulatuvad ulukite poolt Saaremaa riigimetsale tehtud kahjud kroonides arvestatuna kuuekohalise numbrini, RMKs tervikuna on kahju mõõdetav miljonites kroonides.

Kui mõnes kohas on aastaga ära söödud peaaegu pool metsakultuurist ja järgmisel aastal veel 30 protsenti, tuleb maapind mõne aja pärast uuesti üle käia ja täielikult uus kultuur peale panna, see maksab aga umbes 1000 eurot hektar.

Tagasi üles