Eesti rebased linnastuvad

Rebasekutsikas.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Hädaabinumber 112 ja keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313 saavad aina sagedamini kõnesid, kus räägitakse koduaias või linnatänavatel nähtud rebastest ning palutakse loom kinni püüda ja metsa tagasi toimetada.

Keskkonnainspektsiooni looduskaitseosakonna juhtivspetsialisti Mait Tindi hinnangul on üldjuhul tegemist lihtsalt sobiva elupaiga või toidu otsingul olevate rebastega, kelle suhtes ei ole vaja erilisi meetmeid tarvitusele võtta, teatas keskkonnainspektsioon.

Koduaeda või õue ilmunud rebastesse tuleks suhtuda rahulikult, säilitades siiski vajaliku ettevaatuse. Kui peetakse majapidamises kodulinde, siis nende kaitse on küll hädavajalik, sest rebane on ju teadagi kanavaras.

Juhul, kui loom käitub agressiivselt või paistab haigena, tuleks sellest teatada kas otse kohalikule veterinaararstile või keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313, kes edastab teate veterinaararstile esimesel võimalusel.

Linnarebased ei ole Tindi sõnul mingi ebaharilik nähtus, teadaolevalt elutseb näiteks Londonis ligi 10 000 rebast.

«Loomade sattumisel inimasulatesse on mitmeid põhjusi. Linnad ja asulad laienevad, võttes enda alla ka seni metsloomade kasutuses olnud alad ja liikumisrajad,» selgitas Tint.

Tema sõnul looma elupaika laienenud asula ei sunni aga mitte kõiki isendeid lahkuma. Sobivate elu- ja varjetingimuste säilimisel jääb osa loomi paigale ega lahku.

Sügisel on lisaks liikvel palju noori rebaseid, kes on pesakonnast irdunud ning otsivad endale elupaika ja sattuvad oma rännakul linna või asulasse.

Asulasse või linna elama jäänud rebased liiguvad toidu otsingul ringi ning satuvad koduõuedesse, kus tihtipeale leidub ka koduloomadele jäetud sööki või rebasele ahvatlevalt lõhnavaid esemeid.

Mõnikord on inimesed ise rebaseid toitnud, harjutades nad sel moel maja juures käima.

Nii ongi juhtunud näiteks Toilas, kus turistid on toitnud suveperioodil rebaseid. Nüüdseks on rebased väga julgeks muutunud, inimestega harjunud ja nõutavad pärast turistide lahkumist kohalikelt elanikelt süüa.

Toila elanikud pelgavad metsloomi ja on mures oma koduloomade pärast ning helistavad abi saamiseks numbrile 112. Rebaste tegemistest on 112-le helistatud ka teistest piirkondadest.

Tagasi üles