Euroliidu rahaga suletakse Ahtme tuhaväli

Ahtme tuhamäed.

FOTO: Egert Kamenik

Täna kinnitas valitsus põlevkivienergeetika jäätmehoidlate sulgemise ja tuhaärastussüsteemi uuendamise investeeringute kava aastateks 2010-2013, mille alusel toetatakse Ahtme
tuhavälja sulgemist ja korrastamist.

Ahtme soojuselektrijaama põlevkivituha ladestuspaiga sulgemise projekti eeldatav kogumaksumus on ligi 87 miljonit krooni, millest 50 protsenti kaetaks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning ülejäänud osa tagab toetuse saaja ehk AS Kohtla-Järve Soojus, vahebdas keskkonnaministeeriumi pressiesindaja.

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi sõnul on Ahtme tuhaväli aastaid reostanud Ida-Virumaa elanike elukeskkonda. «Projekti tulemusena paraneb piirkonna põhja- ja pinnavee seisukord ning väheneb tolmu levik ümbrusesse. Aastate pärast saab sellel taastuda taimestik ning ala võib avada üldiseks kasutamiseks,» lisas Tamkivi.

Elukeskkonna arendamise rakenduskava raames on jäätmekäitluse korrastamiseks kasutada 2,8 miljardit krooni. Jäätmekäitluses toetatakse peale tuhaväljade ja poolkoksimägede sulgemise ja korrastamise ka nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemist ja korrastamist, ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamist ning jäätmete taaskasutamise arendamist.

Tagasi üles