Turist ajas linnuhuvilised Prangli luigejahi jutuga ärevile

FOTO: Andrus Kopliste / Järva Teataja

Sügisel Pranglil viibinud inglane ajas kohalikud linnuhuvilised ärevile, kui kirjutas pärast oma külastust internetis, justkui oleks saarel luikesid kütitud. 

Keskkonnainspektsiooni nõunik Leili Tuul selgitas, et tegu on suure kaarega inspektsioonini jõudnud vihjega. «Keegi inglane olevat sügisel Prangil viibinud ja pärast seda mingis internetiportaalis või blogis avaldanud lause, nagu oleks seal luike(sid) kütitud - kuidas see täpselt sõnastatud oli, ei oska öelda,» vahendas Tuul. Internetist saadud info jõudis kohalike linnuhuviliste-vaatlejateni, kes edastasid kaebuse inspektsioonile. 

Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo vastas teavitajale, et on proovinud algallikaga ühendust võtta, aga ei ole e-kirjale siiani vastust saanud. Kirjas selgitatakse veel, et keskkonnainspektsioon on Prangli saarel linnujahiga tegelevaid isikuid kontrollinud nii sellel kui eelnevatel hooaegadel ning ei ole tuvastanud, et keegi oleks seal jahipidamise käigus luiki küttinud.

«Samuti on antud juhtumiga seoses vestelnud kohaliku jahiseltsi esimehega, kes kinnitas, et temale teadaolevalt ei ole keegi kohalikest luigejahiga tegelenud ning on võimalik, et luiki on kütitud seal viimati nõukogude ajal. Jahiseltsi esimehe sõnul on lisaks ka ebatõenäoline, et keegi väljastpoolt saart oleks seal käinud ebaseaduslikult luiki küttimas, sest saare väiksuse tõttu on kõikide inimeste liikumised ja tegevused seal kergesti jälgitavad,» vahendas Tuul.

Teadaolevalt ei ole Prangli saarel väljastatud jahilubade alusel käinud seni jahti pidamas ühtegi välismaalast peale mõne soomlase.

«Seega puuduvad Keskkonnainspektsioonil tõendid, et Prangli saarel oleks tegeletud ebaseadusliku luigejahiga,» sõnas nõunik.

Tagasi üles