Metsade sulgemine tule kartuses on omavalitsuste õigus

Metsatulekahju kustutamine.

FOTO: Liis Treimann / Postimees

Ruhnu sulgeb tuleriski vähendamiseks oma metsad, selleks annab neile õiguse metsaseadus.


Päästeameti tuleohutusjärelevalve osakonna juhtivspetsialist Martin Lambing selgitas, et metsaseaduse kohaselt on kohalikul omavalistusel õigus metsatulekahju ennetamiseks keelata võõras metsas viibimine. «Üldiselt võidakse keelata metsas viibimine, kui seal valitseb äärmiselt suur tuleoht. Kehtiva õiguse kohaselt määrab tuleohtliku aja alguse ja lõpu Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut,» rääkis Lambing.

Septembris jõustuva uue tuleohutuse seaduse järgi hakkab edaspidi tulekahjude ennetamiseks päästeamet määrama suure tuleohuga aja ja piirkonna, kus on metsas keelatud küttekoldevälise tule tegemine, grillseadme kasutamine, suitsetamine või võõras metsas viibimine. Päästeamet hakkab Lambingu kinnitusel ka edaspidi tuginema eeltoodud tegevuste keelamisel EMHI andmetele.

Tuleohtliku aja algusest ja lõpust hakkab päästeamet informeerima ka avalikkust.

Tagasi üles