Kalade kudeajal kehtivad püügikeelud

FOTO: Henn Soodla / Pärnu Postimees

Keskkonnaministeerium tuletab kalastajatele meelde, et alanud on kalade kevadine kudeaeg, mistõttu on mõnede kalaliikide püük praegu keelatud.

Kalapüügikeelud kudeajal on mõeldud selleks, et kalad saaksid rahulikult ära kudeda ja anda seeläbi panuse kalavaru säilimiseks ka tulevikus, vahendas ministeeriumi pressiesindaja.

Kuna keskkonnainspektsioon puutub oma töös päevast-päeva ikkagi kokku ebaseaduslikult püügile asetatud püüniste ja kalapüügikeeldude vastu eksivate kalastajatega, siis tuletab keskkonnaministeerium meelde, et kalapüügieeskirjadega kehtivad kevadperioodil mõnede kalaliikidele puhul püügikeelud.

Näiteks on haugi keelatud püüda Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves kuni 15. maini. Teistes siseveekogudes, välja arvatud Võrtsjärves, kestab haugipüügikeeld aga 10. maini. Võrtsjärves ja meres on haugi keelatud püüda 30. aprillini.

Koha ei tohi Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves püüda alates 15. maist kuni 15. juunini, teistes siseveekogudes aga jäävabast veest 15. aprillist kuni 15. juunini.

Kevadine vimmapüügikeeld kehtib vaid Kunda, Selja, Loobu, Valgejõe, Jägala, Pirita, Vääna, Keila, Vasalemma, Vihterpalu, Kasari (koos lisajõgedega), Paadremaa, Audru, Pärnu, Sauga ja Reiu jões  alates 10. mais kuni 20. juunini.

Latikapüügi keeluajaks Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves on ajavahemik 15. mai kuni 15. juuni. Teistes siseveekogudes aga 1. maist kuni 20. juunini. Latika puhul on keeluajal tema püük siiski lubatud vaid lihtkäsiõngega püügil Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves ning lihtkäsiõnge, käsiõnge ja põhjaõngega püügil teistes
siseveekogudes. Võrtsjärves latikapüügi keeluaega ei ole.

Lestapüügikeeld Soome lahel kehtib alates 15. veebruarist kuni 31. maini ning teistel merealadel 15. veebruarist 15. maini.

Kalapüügikeeldude puhul tuleb arvestada seda, et keeldudes mainitud lõpukuupäevad on alati kaasa arvatud.

Keskkonnaministeerium soovitab alati enne kalastama minekut tutvuda kehtivate kalapüügipiirangutega. Kalapüügieeskiri on kättesaadav ka keskkonnaministeeriumi kodulehel.

Kalastajail palutakse ebaseadusliku kalapüügi tegevuse märkamisel kindlasti informeerida keskkonnainspektsiooni lühinumbril 1313, meiliaadressil 1313@rescue.ee või faksinumbril 6287 459.

Tagasi üles
Back