Euroraha aitab ilmajaamal tormiohu avastamist tõhustada

Tormine Läänemeri. FOTO: AP / Scanpix

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut (EMHI) moderniseerib euroraha eest olemasoleva seirevõrgu ning lisab uusi rannikumere jaamu, mille tulemusena täieneb seireinfo laekumine ajas ja ruumis, mis tõhustab võimalike ohtlike ilmaolukordade varajast avastamist.


Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kiitis heaks EMHI taotluse, millega soovitakse moderniseerida Eesti keskkonnaseirevõrk, mille üheks ülesandeks paljude seast on elanikkonna operatiivne
teavitamine ja ilmaprognooside täpsusele kaasaaitamine.

Toetus jaamade uuendamiseks tuleb täies mahus Euroopa Regionaalarengu Fondist ning projekti maksumuseks on 26 miljonit Eesti krooni.

«Kolm aastat kestva projekti lõpuks on EMHI seirevõrk terviklikult moderniseeritud, mis tähendab, et  meile laekuvate andmete hulk on piisav, et tagada reaalajas laekuvad andmed keskkonnaohutuse tagamiseks,» sõnas EMHI peadirektor Jaan Saar.

«Samuti paraneb seireandmete haldamine ja nende kvaliteet, mis tähendab, et keskkonnainfo põhjal tehtavad otsused muutuvad usaldusväärsemaks.»

Projekti käigus arendatakse esmalt välja infrastruktuur, mille peale on võimalik paigaldada seiretehnoloogia. Seejärel paigaldatakse seadmed ning pannakse
mõõdetavad seireandmed automaatselt kesksesse andmebaasi laekuma, samuti koolitatakse spetsialiste tehnoloogiat ja süsteeme kasutama.

Lisaks ilma prognoosimise tõhustamisele saab selle projekti valmimisel koguda rohkem andmeid ka välisõhu kvaliteedi, veekogude seisundi, osoonikihi õhenemise ja kliimamuutuste kohta.

Kokku on aastatel 2007-2013 Euroopa Regionaalarengu Fondist keskkonnaseire arendamiseks toetusi plaanitud 50 miljoni Eesti krooni jagu. Toetuse saajateks on valitsuse kinnitatud investeeringute kava alusel määratud EMHI ning keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskus.

Tagasi üles
Back