Must-toonekure kaitseks valmis tegevuskava

Must-toonekurg (Ciconia nigra L.)

FOTO: Vikipeedia

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi allkirjastas must-toonekure kaitse tegevuskava, mis tõhustab selle riikliku kaitse all oleva liigi kaitset kogu Euroopas, sest osa Euroopa must-toonekurgedest pesitseb Eestis.

Peamine eesmärk on tagada liigi säilimine Eestis vähemalt praeguse arvukuse - 80 paari tasemel. Äsjakinnitatud tegevuskava määrab must-toonekure kaitse eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused kuni aastani 2013, teatas keskkonnaministeerium.

Must-toonekurg eelistab elada metsaga kaetud kohtades, kus on vooluveekogusid. Seetõttu keskendubki tegevuskava peamiselt must-toonekure elupaikade kaitsele, hooldusele ning seirele. Seejuures on oluline tagada pesapaikade ümbruses (kuni 20 km raadiuses) veekogude mitmekesisus, ja seda nii vihmasel kui ka põuasel suvel.

Toitumisalade säilimiseks on vaja võsast puhastada ojade ja väiksemate jõgede luhad, seda eriti juhul, kui seal on varem heina niidetud. Samuti tuleb korras hoida kraavide kaldad. See kõik võimaldab must-toonekurgedel veekogudel ja luhatiikidel saaki püüda, sinna maanduda ja turvaliselt lendu tõusta.

Must-toonekurg (Ciconia Nigra L.) kuulub Eestis kõige rangemasse, esimesse kaitsekategooriasse, mille kõik isendid ja nende pesitsuspaigad on riikliku kaitse all.

Paraku on ta kas vähearvukas või hoopiski haruldane pesitseja - ka Ida-Euroopas, kus asub üle poole Euroopa asurkonnast, on arvukus langemas, sest asurkondi ohustavad nii metsade aktiivne majandamine kui ka maaparandus.

Euraasias on must-toonekurg levinud suurel territooriumil Atlandi rannikust kuni Vaikse ookeani rannikuni.

Kuna meie must-toonekured talvituvad mujal, on oluline teada sedagi, mis toimub nende talvitusaladel. Eesti teeb must-toonekure kaitseks ka rahvusvahelist koostööd.

Must-toonekure kaitse jätkukava kuni 2013. aastani koostas MTÜ Kotkaklubi EAGLELIFE projekti raames.

Tagasi üles
Back