Kasvuhoonegaaside sisaldus atmosfääris on läbi aegade kõrgeim

Obama andis käsu vähendada kasvuhoonegaasi emissiooni.

FOTO: Reuters / Scanpix

ÜRO Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) teatel on kasvuhoonegaaside kontsentratsioon atmosfääris alates selle mõõtmise algusest saavutanud kõrgeima taseme.


WMO juht Michel Jarraud rõhutas vajadust kiireteks vastumeetmeteks, sest vastasel korral saavad teoks ka kõige pessimistlikumad hinnangud temperatuuri tõusu kohta lähikümnenditel, vahendas Reuters.

Maailma riigid peaksid 7.-18. detsembrini vältaval Kopenhaageni kliimakonverentsil jõudma põhjaliku ja siduva kokkuleppeni. Suure tõenäosusega rahvusvahelised läbirääkijad kliimamuutuste osas leppeni siiski ei jõua, sest riigid on eriarvamusel.

CO² emissiooni piirava rahvusvahelise kokkuleppe saavutamine on muutunud pakiliseks, sest 2012. aastal kaotab kehtivuse seni süsinikdioksiidi emissiooni piiranud Kyoto protokoll.

Tagasi üles