Loomakaitsjad muretsevad roomama sunnitavate silmude pärast

FOTO: Erakogu

Eesti Loomakaitse Selts (ELS) kutsub Narva-Jõesuu linnavalitsust üles loobuma silmufestivali raames toimuva silmuralli korraldamisest ning soovitab panna selle asemel läbi rennide roomama linnaametnikud.

Loomakaitsjatele teadaolevalt korraldatakse 19. septembril Narva-Jõesuus silmufestivali raames silmude roomamise võistlus, mille käigus sunnitakse silmusid meelelahutuslikul eesmärgil roomama läbi 8 meetriste kuivade rennide.

ELS juhatuse liikme Heiki Valneriga kontakteeruti Ida-Viru Maavalitsusest telefonitsi ning tema seisukoht sellise võistluse korraldamise kohta oli üheselt negatiivne.
Selts saatis Narva-Jõesuu linnavalitsusele pöördumise palvega loobuda festivali raames toimuva silmuralli korraldamisest, sest see on ebaeetiline ja ebamoraalne ning seadusega vastuolus.

ELS ei poolda loomade kasutamist spordis või meelelahutustööstuses, kui selline kasutamine ei ole loomale loomupärane, võib põhjustada loomale kannatusi või ohustada looma heaolu, teatas selts.

Loomakaitseseaduse kohaselt on looma suhtes lubamatu tegu looma hukkumist, vigastamist või talle valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu, nagu looma sundimine talle üle jõu käivatele pingutustele, loomavõitluse korraldamine ja muu selline.

Samuti lubab seadus loomanäitusel, -võistlusel, -laadal või -oksjonil kasutada ainult tehistingimustes sündinud loomi.

Eeltoodud põhjendustel kutsub Eesti Loomakaitse Selts Narva-Jõesuu Linnavalitsust üles mitte korraldama silmurallit ning kaaluma muid alternatiive.

«Näiteks soovitas seltsi juhatuse liige Heiki Valner korraldada silmuralli asemel võistlus, kus silmude asemel on sarnases situatsioonis hoopis linnavalitsuse ametnikud. Kindlasti oleks selline võistlus märksa meelelahutuslikum ja atraktiivsem nii osalejatele kui ka publikule ning seejuures maailmas endiselt ainulaadne,» teatas selts.

Tagasi üles
Back