RMK jätkab jahilubade enampakkumistega

Jahimees.

FOTO: Margus Ansu

Uue jahihooaja alguses kuulutab RMK välja enampakkumise suurulukite jahilubade eelisõigusega omandamiseks.

RMK juhatuse liikme Tiit Timbergi hinnangul oli möödunud jahihooaeg edukas.

«Eelmisel jahihooajal kütiti 95 protsenti lubatud põdralimiidist ning täideti punahirve ja metssigade minimaalselt vajalik küttimismaht,» rääkis Timberg.

Ta lisas, et ehkki ulukikahjustusi on riigimetsas vähemaks jäänud, on need okaspuunoorendikes RMKle siiski metsakasvatuslikult probleemiks.

Algaval jahihooajal on RMK kuues jahipiirkonnas senise 32 jahiala asemel 20 jahiala, mis tõstab jahiala keskmise pindala 6700 hektarini.

«Suurem jahiala võimaldab tulemuslikumat jahikorraldust. Samuti arvestame eramaaomanikega, kes uue jahiseaduse vastuvõtmiseni ei soovi, et nende maadel jahti peetakse ning seega suureneb jahialadel riigimaa pindala,» selgitas Tiit Timberg ja lisas, et RMK jätkab jahilubade enampakkumise tulu võrdelist jagamist maaomanikega, kes jahipidamist lubavad.

Möödunud jahihooajal maksti eraomanikele enampakkumise osatuluna kokku 2400 eurot.

RMK jahinduse peaspetsialist Kalev Männiste kinnitas, et enampakkumise tingimused ei ole võrreldes eelmise aastaga oluliselt muutunud, sest jahinduslik seadusandlus on jäänud samaks.

«Üks jahimees saab jätkuvalt omandada vaid ühe jahiala küttimisload ning eramaal võib jahti pidada ainult maaomaniku nõusolekul,» lisas Männiste.

Jahilubade eelisostuõiguse omandamiseks tuleb esitada enampakkumine 20. märtsiks hiljemalt kella 14ks RMK jahindusosakonnale Ristipalo kontorisse või digitaalselt allkirjastatuna e-postiga aadressil kalev.manniste@rmk.ee.

Enampakkumise võiduga kaasneb jahiala ulukihoolduse kohustus, kütitud ulukitelt teadusliku uurimismaterjali kogumine ning väikekiskjate, kobraste ja arvukuse reguleerimist vajavate jahilindude minimaalne küttimiskohustus. Üksikasjaliku info enampakkumise kohta leiab RMK kodulehelt www.rmk.ee/metsa-majandamine/jahindus.

RMK poolt hallatavate jahipiirkondades eramaade jahindusliku kasutamise nõusolekust teadaandmiseks tuleb saata kiri koos oma nime, kinnistute või katastriüksuste numbri ja arveldusarvega, kuhu soovite oma maaomandi jahindusliku kasutuse eest tasu kandmist aadressile jaht@rmk.ee.

Eramaa jahipidamiseks kasutamise nõusolekust palub RMK teada anda hiljemalt 1. septembriks 2013. Eelmisel jahihooajal jahipidamiseks nõusoleku andnud eramaaomanikud seda käesoleval aastal uuendama ei pea juhul, kui kinnistute omanik pole vahetunud.

Tagasi üles