EMHI ja keskkonnateabe keskus ühendatakse

EMHI torn Sürgaveres.

FOTO: Peeter Kümmel / Sakala

Keskkonnaministeerium soovib moodustada Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) ja keskkonnateabe keskuse baasil uue asutuse.

Keskkonnaministeerium tegi ettepaneku luua ministeeriumi valitsemisalas hallatav riigiasutus, mis oleks vastutav keskkonnaseire allprogrammide täitmise, aruandluse koostamise ja keskkonnaseisundi hinnangute koostamise eest.

Ettepaneku kohaselt moodustatakse Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi ning keskkonnateabe keskuse baasil uus hallatav asutus, kuhu liidetakse ka keskkonnaministeeriumi keskkonnaseire allprogrammi täitmisega seotud funktsioonid ning keskkonnaameti keskkonnaseire allprogrammi täitmise ja looduskaitse tulemuslikkuse hindamisega seotud funktsioonid.

Uue hallatava asutuse põhifunktsioonid saavad olema riikliku keskkonnaseire programmi täitmine, aruannete koostamine, keskkonnaseisundile hinnangute andmine, elutähtsate teenuste, sh ilmaprognoosi tagamine ning seirejaamade, -vahendite ja -seadmete pidamine ja uuendamine.

Uus asutus tahetakse moodustada 2013. aasta 1. maiks.

Keskkonnateabe keskus

Keskkonnateabe keskuse põhitegevus on seotud andmete kogumise, töötlemise ja avalikustamisega. Muuhulgas on keskkonnateabe keskus tugiprogrammi, eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire ulukiseire osa ning metsaseire allprogrammide täitja, erinevate aruannete koostaja ning Euroopa Keskkonnaagentuuri riiklik kontaktpunkt. Eeltoodud ülesandeid täidab keskus peamiselt oma tööjõuga, valitsemisala välistelt isikutelt tellitakse üksnes väga spetsiifilisi keskkonnaseisundi analüüse ja hinnanguid.

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi põhitegevus on seotud andmete kogumise, töötlemise ja avalikustamisega. Muuhulgas on instituut meteoroloogilise ja hüdroloogilise seire allprogrammi täitja ning Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni andmete esitaja.

Tagasi üles