Loodusteadlane soovib Põhja-Eesti klindil ehitamise keelustamist

Põhja-Eesti klint. Kakumäe poolsaare rannik.

FOTO: Liis Treimann

Loodusteadlane Matti Masing saatis riigikogu keskkonnakomisjonile ettepaneku muuta seadust nii, et Põhja-Eesti klindil keelustataks 50 meetri ulatuses ehitustegevus, kuna see on ohtlik nii inimestele kui loodusväärtustele.

Masing pöördus riigikogu poole palvega teha seadusemuudatus, mis keelab ehitamise ja muu intensiivse inimtegevuse Põhja-Eesti klindi (Balti klindi ühe osa) pealsel alal klindi servast kuni 50 meetri kaugusel.

Ta viitab, et taoline piirang on olemas näiteks veekogude puhul, kus kaldale lähemale kui 50 meetrit ei või ehitada.

«Vajalik on see ka klindi puhul ja seda mitmes aspektis,» leiab Masing. Esiteks toob ta välja inimeste, tehnika ja omandi ohutuse. Teiseks loodusväärtuste ja rohekoridori kaitse klindi serva lähedal. Kolmandaks avalike puhkealade, jalgradade, tervise taastamise paikade, loodusõppe-radade ja loodusturismi-radade loomise võimaluste säilitamise inimasulate vahel.

Masingu sõnul on asjaga kiire, sest näiteks Harku vallas Ilmandu külas on juba ehitatud üks elumaja klindi servale ning praegu taotlevad ehitajad veel ühe kinnistu sihtotstarbe muutmist, et saaks ehitada sinna järgmisi maju.

Masing pakub, et ehitajatel on ilmselt kavas täis ehitada kogu klindi serv Ilmandu ja Muraste külade piirkonnas, mis kahjustaks tema hinnangul oluliselt klindiäärset rohekoridori ning hävitaks sealt kaitsealused loomaliigid.

Riigikogu keskkonnakomisjon palub ettepanekule keskkonnaministeeriumi poolset seisukohta.

Tagasi üles
Back