Turba kaevandamise maht ületab oluliselt juurdekasvu

Turbaväli.

FOTO: Henn Soodla

Turba kaevandamine on olnud aastati üsna kõikuv, sõltudes sademete hulgast. Keskmiselt kaevandatakse Eestis aastas ligikaudu miljon tonni turvast.

Oma tekkeviisilt ja kasutusalalt jagatakse turvas kaheks – rabade pealmises kihis paiknevaks vähelagunenud turbaks ning rabade alumises kihis ja madalsoodes kogu lasundi moodustavaks hästilagunenud turbaks, seisab äsja avaldatud väljaandes Eesti keskkonnanäitajad 2012.

Vähelagunenud turvas moodustab umbes 15 protsenti ja hästilagunenud turvas 85 protsenti turbavarust. Vähelagunenud ja hästilagunenud turba kaevandamine jaguneb ligikaudu pooleks. Erandiks olid aastad 1999–2002, kui vähelagunenud turvas moodustas umbes 80 protsenti kogu kaevandatud turbast.

Majanduslikult tasuvam on kaevandada eelkõige kasvusubstraadina kasutatavat vähelagunenud turvast. Hästilagunenud turvast kasutatakse peamiselt kütteturbana.

Kuigi võrreldes 2000. aastate algusega on hästilagunenud turba, mis moodustab turbavarudest valdava osa, kaevandamise osakaal tõusnud, ei saa kaevandamist varude jaotumise seisukohalt hinnata proportsionaalseks.

Turbavarud jagunevad Eesti territooriumil ebaühtlaselt – suurimad turbavarud paiknevad Pärnumaa, Järvamaa, Harjumaa, Ida-Virumaa ja Jõgevamaa soodes. Seetõttu erineb ka turba kaevandamine maakondade kaupa oluliselt – 2010. aastal kaevandati turvast kõige rohkem Pärnu maakonnas (32 protsenti), järgnesid Tartumaa (15 protsenti), Harjumaa (13 protsenti), Ida-Virumaa (11 protsenti) ja Järvamaa (7 protsenti).

Kokku kaevandati 2010. aastal 923 500 tonni turvast. Tallinna Ülikooli ökoloogia instituudi uuringu kohaselt toodavad kõik Eesti looduslikus seisundis sood kokku aastas juurde 400 000 – 550 000 tonni turvast.

Seega ületab turba kaevandamine hetkel aastast juurdekasvu ligi kahekordselt, mistõttu kaevandamine praeguses mahus ei ole jätkusuutlik.

Arvestades looduslikes soodes aastaseks turba juurdekasvuks 400 000-550 000 tonni, ületab kaevandamine juurdekasvu umbes kahekordselt. Kuigi vähelagunenud turvas moodustab umbes 15 protsenti ja hästilagunenud turvas 85 protsenti turbavarudest, kaevandatakse neid ligikaudu võrdselt.

Tagasi üles